Sisäilman laadun mittaaminen tulisi tehdä säännöllisesti

sisäilman laadun mittaaminen, sisäilman laadun mittaus, sisäilman laatu mittaus, sisäilma mittari, sisäilmamittari, sisäilman laadun mittarit, sisäilman mittaus, sisäilman mittaaminen, sisäilmamittaus, sisäilman mittauslaite, paine-eromittaus, paine-eromittari, paine-ero mittaus, paine-ero laskeminen, paine-eromittaus periaate

Sisäilman laadun mittaaminen on tärkeä lähtökohta sisäilman laadun varmistamiseen ja parantamiseen. Vielä nykypäivän Suomessakin on varsin yleistä, että kiinteistönomistajat tyytyvät pelkästään kuuntelemaan kiinteistön asukkaiden palautetta ja odottamaan sitä, milloin varsinaiset sisäilmaongelmat alkavat nostaa päätään. Sisäilman laadun mittaaminen pitäisi päinvastoin tapahtua säännöllisesti, jolloin pystytään ennaltaehkäisemään ongelmia ja optimoimaan sisäilmaolosuhteet.

Tyypillisesti sisäilman laadun mittaaminen aloitetaan vasta sitten, kun kiinteistön käyttäjät ovat alkaneet oireilemaan. Jos asukkaiden sisäilmaoireet ovat jo alkaneet, ovat ongelmat edenneet jo pitkälle.

Sisäilmaongelmat syntyvät kuitenkin useimmissa tapauksissa pikkuhiljaa ajan saatossa, jolloin säännöllinen sisäilman laadun mittaus toisi säästöä kuluihin ja vähentäisi oleellisesti myös terveysriskejä. Mitä aikaisemmin sisäilmaongelmien syihin puututaan, sitä edullisempaa ja helpompaa niiden korjaaminenkin on.

Sisäilman laadun mittaaminen – pidä kodistasi huolta

Nykyajan ihminen viettää valtaosan ajastaan sisätiloissa, joten sisäilman laatu on suuressa roolissa siinä, että asukkaat ja kiinteistö pysyisivät terveenä. Varsin useassa suomalaisessa kodissa kärsitään korvausilman vajeesta ja huonosta sisäilmasta. Yleisin syy huonoon sisäilmaan on puutteellinen ilmanvaihto, jolloin hiilidioksidin ja kosteuden määrä kasvaa kodissa.

Jokaisessa kodissa tai kiinteistössä tulisi valvoa etenkin sisäilman lämpötilaa, ilmankosteutta, ilmanvaihtoa ja hiilidioksidin määrää, joita seuraamalla kiinteistön omistaja saa yleiskäsityksen siitä, toimiiko kiinteistön lämmitysjärjestelmä ja ilmanvaihto suunnitellusti.

Ilmanvaihdon puhdistus ja ilmanvaihdon mittaus ja säätö on hyvä tehdä säännöllisesti, jotta voidaan varmistua siitä, että ilmanvaihto toimii oikein. Kiinteistön paine-eromittaus on tärkeää, jotta epäpuhtaudet eivät kulkeudu liiallisen alipaineen takia rakenteista sisäilmaan tai jotta ylipaineen aiheuttamilta kosteusvaurioilta vältyttäisiin.

Sisäilman laadun mittaus kotioloissa tai työpaikalla onnistuu kuluttajakäyttöön tarkoitetun sisäilmamittarin avulla, joka on varustettu lämpö-, kosteus- ja hiilidioksidimittarilla. Ihmisten omakohtaiset kokemukset sisäilman laadusta on oleellisen tärkeää ottaa huomioon sisäilman tilannetta arvioitaessa. Ihmiset aistivat herkästi asioita, joihin sisäilmamittarit eivät kykene.

Muita sisäilman laadun yhteydessä mitattavia suureita ovat etenkin haihtuvat orgaaniset yhdisteet (TVOC) ja pienhiukkaset. Julkisten rakennusten ja liikekiinteistöjen sisäilman laadun mittaaminen voidaan tyypillisesti hoitaa kiinteistössä valmiiksi olevilla rakennusautomaation mittalaitteilla tai langattomilla jälkiasennettavilla IoT-antureilla. Tärkeintä kiinteistön sisäilman laadun mittauksessa on sen jatkuvuus ja se että mitattua tietoa saadaan hyötykäyttöön.

Sisäilmaoireet voivat johtua monenlaisista syistä

Etenkin talviaikaan kuiva sisäilma voi johtua liian korkeasta sisäilman lämpötilasta, joka alentaa sisäilman kosteutta ja tekee ilmasta tunkkaisen. Sisälämpötilan tulisi olla korkeintaan 22 astetta.

Sisäilma oireet voivat johtua myös siitä, että sisäilman hiilidioksidipitoisuus on noussut, joka voi aiheuttaa väsymystä, päänsärkyä ja keskittymiskyvyn puutetta. Sisäilman hiilidioksidi on osittain peräisin ulkoilmasta, mutta oleellisin hiilidioksidin lähde sisätiloissa on ihminen, joka tuottaa sitä sisäilmaan hengityksensä kautta. Hiilidioksidi on yksi niistä harvoista sisäilman epäpuhtauksista, joiden enimmäispitoisuudesta on Suomessa tehty viranomaispäätös.

Jos sisäilmaan tulee taas rakenteiden kautta epäpuhdasta korvausilmaa, kuten pölyjä, mikrobeja tai haitta-aineita, voivat oireet olla hyvinkin moninaisia. Tällöin oireena voivat olla niin silmien ärsytysoireet, nuha, yskä, hengenahdistus, pitkittyneet infektiot kuin astmakin. Jos ongelmana on taas liiallinen sisäilman kosteus, rakennuksiin voi syntyä jopa kosteus- ja homevaurioita, jolloin sisäilmaoireena voivat tulla esille myös iho-oireet tai homepölykeuhko.

Ilmanvaihdon puhdistus ja säätö parantavat sisäilman laatua

Onko kodissasi tunkkainen sisäilma vai onko sisäilman kosteus liian korkealla tasolla? Varsin usein sisäilmaongelmat johtuvat puutteellisesta tai väärin toimivasta ilmanvaihdosta. Luosiivous on paikallinen ilmanvaihtojärjestelmien asiantuntija ja pystymme ratkaisemaan erilaiset sisäilmaongelmat korkealla ammattitaidolla!

IV-kanavien puhdistus ja säätö tulisi tehdä säännöllisesti kaikkiin rakennuksiin. Lisäksi ilmanvaihtokoneen suodattimet tulisi vaihtaa vähintään kahdesti vuodessa, jotta omakotitalon ilmanvaihto toimisi suunnitellusti. Terve rakennus tarvitsee oikein toimivan ilmanvaihdon, jonka avulla päästään eroon sisäilman epäpuhtauksista ja kosteudesta sekä tuodaan vastaavasti puhdasta korvausilmaa tilalle.

Luosiivouksella ilmanvaihdon puhdistus ja säätö tehdään huolellisesti ja korkealuokkaisilla laitteilla. Rakennuksen paine-eromittaus kertoo, mikä on kiinteistön ilmanvaihdon aiheuttama painesuhde rakennuksessa. Ilmanvaihto säädetään hieman alipaineiseksi, jolloin sisäilman kosteus ja epäpuhtaudet poistuvat rakennuksesta suunnitellusti.

Jos kotisi IV-kanavien puhdistus aikaväli on venähtänyt tai koneellisen ilmanvaihdon ongelmat askarruttavat mieltä, ole meihin yhteydessä. Me Luosiivouksella olemme valmiina auttamaan!