Taloyhtiön ilmanvaihtokanavien puhdistus tulisi tehdä säännöllisesti

taloyhtiö ilmanvaihtokanavien puhdistus, taloyhtiön ilmanvaihtokanavien puhdistus, ilmanvaihtokanavien puhdistus kerrostalossa, kerrostalon ilmanvaihtokanavien puhdistus, kerrostalon ilmanvaihto, rivitalon ilmanvaihto, ilmanvaihtokanavien puhdistus kokemuksia, ilmanvaihtokanavien puhdistus oulu, ilmanvaihtokanavien puhdistus oulu kokemuksia, ilmanvaihtokanavien puhdistus oulu hinta, iv-kanavien puhdistus oulu

Taloyhtiön ilmanvaihtokanavien puhdistus kannattaa huolehtia säännöllisesti, koska niihin kerääntyy pölyä ja muita epäpuhtauksia ilmasta. Ilmanvaihtokanavat likaantuvat ajan myötä, minkä takia sisäilman laatu heikkenee ja asukkaille koituu erilaisia terveysriskejä. Likaisten ilmanvaihtokanavien takia kiinteistö altistuu myös rakenteellisille ongelmille ja kiinteistön palokuorma lisääntyy uhkaavasti.

Tämän päivän ihminen viettää valtaosan ajastaan sisätiloissa. Sisäilman laatu vaikuttaa näin oleellisesti niin asumisviihtyvyyteen, hyvinvointiin, työtehoon kuin terveyteenkin. Riittävä ja oikein toimiva ilmanvaihto on laadukkaan sisäilman perusedellytys. Kun taloyhtiön ilmanvaihtokanavien puhdistus tehdään säännöllisesti, asuntojen sisäilma on raikasta ja terveellistä hengittää.

Kuinka usein taloyhtiön ilmanvaihtokanavien puhdistus tulisi tehdä?

Aiemmin ilmanvaihdon puhdistusmääräykset suosittelivat, että ilmanvaihtokanavat tulisi puhdistaa asuinkiinteistöissä kymmenen vuoden välein ja julkisissa rakennuksissa viiden vuoden välein. Nykypäivänä vuosiin perustuneet ilmanvaihdon puhdistusmääräykset ovat poistuneet, mutta sen sijaan velvoitetaan, että ilmanvaihtokanavat tulisi tarkistaa säännöllisesti ja puhdistaa aina tarvittaessa.

Sisäilman laatu vaikuttaa taloyhtiön jokaisen asukkaan arkielämään. Raikas ja puhdas sisäilma ja riittävä ilmanvaihto vaikuttavat merkittävästi niin asumisterveyteen kuin kiinteistön rakenteiden kuntoonkin. Säännöllinen ilmanvaihdon puhdistus ja ilmanvaihdon mittaus ja säätö tuovat turvaa ja levollisuutta arkeen. Samalla taloyhtiö säästää merkittäviä summia energiakustannuksissa, koska arviolta kolmannes kiinteistön kokonaisenergiankulutuksesta syntyy ilmanvaihdon kautta.

Sopiva taloyhtiön ilmanvaihtokanavien puhdistusväli on noin viiden vuoden välein. Uudiskohteissa iv-kanavien puhdistus aikaväli tulisi olla enintään kaksi vuotta rakennuksen valmistumisesta. Taloyhtiön sijainti, liikennemäärät ja alueen muut päästöt vaikuttavat merkittävästi siihen, kuinka usein ilmanvaihtokanavien puhdistus tulisi tehdä.

Jos taloyhtiön lähiympäristössä on runsaasti liikennettä, teollisuutta tai puita, lisäävät ne merkittävästi ulkoilmassa leijuvan pölyn, pienhiukkasten ja siitepölyn määrää. Vilkkailla asuinalueilla ja kaupunkien keskustoissa ilmanvaihtokanavien puhdistus kannattaakin tehdä suosituksia useammin.

Taloyhtiön ilmanvaihdon huolto kuuluu niin taloyhtiölle kuin asukkaillekin

Hyvän sisäilman laadun takaamiseksi ja energiatehokkaan ilmanvaihdon varmistamiseksi kaikissa ilmanvaihtotyypeissä on huolehdittava säännöllisesti tietyistä huoltotoimenpiteistä. Ilmanvaihdon huolto vaatii luonnollisesti tiettyjä toimenpiteitä myös taloyhtiön asukkailta.

Ilmanvaihtojärjestelmien kunnossapitovastuu on pääsääntöisesti taloyhtiön vastuulla. Ilmanvaihdon puhdistus, huolto ja säätö kuuluvat taloyhtiön vastuualueisiin. Taloyhtiön vastuulla on huolehtia, että asuntokohtaisten ja keskitettyjen ilmanvaihtokoneiden ja korvausilmaventtiilien suodattimet vaihdetaan vähintään kahdesti vuodessa. Vastaavasti ilmanvaihtokoneen lämmön talteenotto tulisi huoltaa ja puhdistaa säännöllisesti.

Taloyhtiön asukkaiden tehtävänä on tavallisesti huolehtia, että asuntokohtaiset ilmanvaihtoventtiilit imuroidaan puhtaaksi vähintään kahdesti vuodessa. Keittiön liesituulettimen rasvasuodatin tulisi pestä arviolta kuukauden välein. Lämmityskauden alussa tulisi lisäksi huolehtia siitä, että raitisilmaventtiilit tuloilmaikkunoissa ja muissa ilmaventtiileissä ovat talviasennossa.

Taloyhtiön ilmanvaihdon puhdistus, säätö ja huolto laadukkaasti Luosiivoukselta!

Taloyhtiöissä ilmanvaihtokanaviin kertyy monenlaisia epäpuhtauksia sekä tulo- että poistoilman kautta. Näin rivitalon tai kerrostalon ilmanvaihtokanavien puhdistus tulee tehdä säännöllisesti. Kun tehdään taloyhtiön ilmanvaihtokanavien puhdistus, tulee samalla tehdä ilmamäärien mittaus ja säätö, jolloin asuntokohtaiset ilmamäärät saadaan säädettyä tarkasti kohdilleen.

Luosiivous on ilmanvaihtojärjestelmien kokenut asiantuntija! Meillä iv-kanavien nuohous, ilmanvaihdon mittaus ja säätö sekä ilmanvaihdon huolto tehdään rautaisella ammattitaidolla ja laadukkaana kokonaisratkaisuna. Jos taloyhtiössänne vaivaa huono sisäilma tai kerrostalon ilmanvaihto ei toimi, olkaa meihin yhteydessä! Olemme valmiina auttamaan!